divendres, 29 de març de 2013

Pasqua: Pas. Renàixer: l'Ou.


 
l'Ou.                 L'Oeuf.
El Pas a la vida.   Le Pas à la Vie.
Pur, blanc.             Pur, blanc.






Si voleu, per la Pasqua
agafeu uns Ous.

Si vous voulez, pour Pâques
prenez des Oeufs.



Uns ous primaverals, amb nous aires.
Des Oeufs printaniers, avec de neuves aires.





Busqueu una gàbia.
Cherchez une cage.




Poseu els Ous en aquesta gàbia.
Mettez les Oeufs dans cette cage.



Com un niu.
Comme un nid.


Sobretot deixeu la porta oberta.
Surtout ne fermez pas la porte.




I espereu.
Et attendez-vous.
Costa renàixer a la primavera.
Il est difficile de renaìtre le printemps.

(Ocell/Oiseau de Le Petit Monde de Gaëlle)
Espereu que hi arribi el moixó.
Attendez-vous qu'y arrive l'oiseau.



No tanqueu la porta, mai!
Ne fermez-vous jamais la porte!


 
I espereu.   Et attendez.
Sempre amb la porta oberta.
Toujours avec la porte ouverte.



Esperem que aquests ous neixin amb la primavera.
Attendez que ces oeufs renaissent avec le printemps.






Lylou-Anne ens ha proposat fer aquesta decoració de Pasqua.
Lylou-Anne nous a proposé de faire cette décoration de Pâques.


Els Colors dela Primavera,  La Mona de Pasqua, Pensaments





 

dilluns, 25 de març de 2013

Anna Karenina

`                       



                               El teatre de la vida.
                               Un vals en to menor.
                               Una dona insegura, massa jove. Una dona que va caent. I cau. El tren.
                               Inspirem i expirem, romanticisme, un sospir i ens omplim.
                               Robes i fru-frus.
                               Bellesa i mediocritat.

                                Le téâthre de la vie.
                               Une valse en ton menor.
                               Une femme manqué de confiance, jeune. Une femme qui va tomber. Qui tombe.
                               Le train.
                               Inspirons, expirons, romantisme, un soupir, nous soufflons.
                               Toiles, rumeurs.
                               Beauté et mediocrité.

  


Ens cal, perquè no.
Actualment, si no, com omplirem els nostres sentits.
 Per què, quan podem demostrar així els nostres sentiments.
Són coses banals?
Vaig anar a veure-la i em vaig quedar plena i buida, com una teràpia.
Un sospir...

Nous en avons en avons besoin, pourquoi pas.
Actuellement, il n'ya que ça pour combler nos sens.
Parce que quand  on peut démontrer nos sentiments.
Ce sont de choses banales?
J'ai allé le voir et je suis restée pleine et vide, comme une thérapie.
Un soupir... 


Per què, ara, qui pot dir
"Jo moriria per amor, però per l'amor vertader".
(Com diu Konstantin, que representa Tolstoi)
En un món on morir per amor, en duel, era un problema,
era tota una declaració de pricipis. Els de Tolstoi.

Parce que qui peut dire aujourd'hui
"Je mourrais pour amour, mais pour l'amour vrai"-
(Comme a dit Konstanin, qui fait le rol de Tolstoi)
Dans un monde où mourir pour amour, en duel, ètait un problème,
c'était toute une déclaration de principes. Leurs de Tolstoi.

I ara una declaració de principis:
M'ha agradat,
com diu el Xavier,
vaig sortir satisfeta.
Tots sabem la història, però això és el de menys.
Per això la posta en escena és exquisida, de vegades "estripada",
 per això és una declaració de principis: Encara hi ha romanticisme.
 Per això em vaig oblidar del final.

Et maintenant une déclaration de principes:
Il m'a plaît,
Comme dit mon Xavier,
Je suis sortie satisfaite.
Tous connaissons l'histoire, mes ça n'importe pas.
Par ça la mise en scène est-elle exquise, parfois "déchirée",
Par ça c'est une déclaration de principes: Il y a encore de romantisme.
Pour ça je me suis oubliée du fin.




 Però sabeu que hi ha jovent que no en sap res d'Anna Karenina?
Mais il y a de jeunes qui ne connaissent pas!

Viatgem,...
Voyageons-nous...




Sospirem/ Soupirons-nous.
.
.
.

I ara el meu regal de Brigitte
també deliciós, no creieu?
Gràcies, cal mantenir les il.lusions.


Et alors mon cadeau de Brigitte
delicieux aussi, c'est qoui que en pensez-vous?
Merci, Brigitte, il faut garder les illusions.



Ben a prop del meu llit...
i és que fa una olor...
Près de mon lit...
Avec son parfum...



Bona nit.
Bonne nuit.


Un Conte de FéesPer Sant Valentí










dimecres, 20 de març de 2013

Per la Primavera/ Pour le Printemps

Per la Primavera tot just una salutació, avui que arriba.
Que ens sigui favorable. Suau, i dolça.
Sentiu els seus perfums, flors, herba fresca.
Pluja i terra mullada.
Els moixons ens canten a l'orella sota un arbre d'ombra fresca.
Els matins ens desperten amb un raig suau de sol i el cant de l'alosa ens arriba fins al llit.
Obrim el balcó i entra l'aire carregat amb les veus del carrer, d'algú que canta, de les falcilles.
Benvinguda Primavera.

Pour le Printemps tout juste une salutation, aujourd'hui qu'il arrive.
Qu'il nous soit favorable. Doux, suave.
Sentez-vous ses parfums, fleurs, herbe fraîche.
Pluie et terre mouillée.
Les oiseaux nous chantent à l'oreille sous un arbre d'ombre fraîche.
Les matins nous réveillent avec un rayon doux de soleil et le chant de l'alouette qui nous arrive au lit. Nous ouvrons le balconentre l'aire chargé des voix de la rue, quelqu'un qui chante, des martinets.
Bienvenu Printemps.

Vint de Març, Joan Manel Serrat



Perquè has vingut

Per què has vingut han florit el lilàs
                                                     i han dit llur joia
                                                                                envejosa
                                                                                              a les roses:
                                                      mireu la noia que us guanya l'esclat,
                                                      bella i pubilla, i és bruna de rostre.
                                
                                                      De tant que és jove enamora el seu pas
                                                      -qui no la sap quan la veu s'enamora.
   
                                                      Per què has vingut ara torno a estimar:
                                                      diré el teu nom
                                                                              i el cantarà l'alosa.

                                                                                                                   Joan Salvat-Papasseit
                                                                                          









dissabte, 16 de març de 2013

Els Colors de la Primavera/ Les Couleurs du Printemps






Cal rebre la Primavera.
Il faut recevoir le Printemps.
Amb els seus colors de matissos suaus 
Avec ses couleurs de nuances douces.
 
La Tardor melangiosa, encisadora.
L'Automne melancolique, charmant.
L'Hivern, il-lusió.
L'Hiver illusion.
 
Però quan arriba, després de freds, vents, i mal d'ossos.
Quan arriba aquella sensació de bon temps, de nens jugant pel carrer.
Quan arriba amb els ocells que canten a la matinada, i els que tornen. 
Papallones.
Flors i verd.
Mais lorsque arrive le Printemps, après froids, vents et mal d'os.
Quand arrive celle sensation de beau temps, d'enfants jouant sur les rues.
Qunad arrive avec les oiseaux qui chantent à la matinée, et ceux qui retournent.
Papillons.
Fleurs et vert.
 
 
Quan arriba la primavera renaixem. Respirem. 
El sol ens escalfa i ens deixar confortats després del fred hivern.
Lorsque le Printemps arrive nous renaissons. Nous soufflons!
Le soleil nous échauffe et nous laisse à l'aise après le froid hiver.
 
 



Costa d'arribar...i la creem.
Il tarde trop d'arriver...on le crée.
 

Res no és mesquí
...
I la rosada és clara
que el sol surt i s'ullprèn
...
Primavera d'hivern, Primavera d'estiu
i tot és Primavera
i tota fulla verda eternament
...
Res no és mesquí,
perquè la cançó canta en cada bri de cosa.
- Avui, demà i ahir
s'esfullarà una rosa:
i a la verge més jove li vindrà llet al pit.
 
                                                                                                             (Joan Salvat-Papasseit)
 
 




Tinou nous a proposé un jeu, chercher les couleurs du Printemps.
Joli jeu pour nous éloigner de l'hiver qui arrive à son fin.
Tinou ens ha proposat un joc, buscar els colors de la Primavera.
Bonic joc per allunyar-nos de l'hivern que s'acaba.

Aquest hivern, cru i dur, en molts aspectes, sembla que no ens vulgui deixar.
Hi ha indrets on la neu cobreix el paisatge fa dies.
Però nosaltres tenim fam de primavera i n'omplim els racons que ens envolten.
Cet hiver, cru et dur, en plusiers aspects, on dirait qu'il ne veux pas nous laisser.
Il y a de lieux où la neige couvre le paysage il y a longtemps.





Mentre esperem poder treure les alegres robes primaverals, poder-ne gaudir,
col.loquem flors a prop nostre.
Flors de colors vius.
Tandis on attend pouvoir sortir les gaies vêtements printaniers, en pouvoir jouir,
nous plaçons de fleurs près de nous.




I quan triem, quan el sol surti, les tardes s'allarguin i ens sorprengui una fina pluja passejant pel carrer sense paraigua. Llavors, què triem.
Et lorsque nous choisissons, quand il fasse un soleil, les après-midi s'allongent, et nous surprenne une pluie très douce en baladant sans parapluie. Alors, lequel nous choisissons? 






De segur, les flors d'un camp verd tacat de colors.
Un camp de Primavera.
De sûr, des fleurs d'un champ vert moucheté de couleurs.
Un champ printanier.

I ens entretenim, creant-la, a casa nostra.
Et nous prenons le temps de la créer chez nous.



 
Et de jouer avec ces couleurs.
Chez Couleur Campagne
 I jugant amb els seus colors.






diumenge, 10 de març de 2013

Renovar: Escriptori









Aquí casa, de tant en tant, ens agafa la fal.lera de renovar, millorar, la nostra decoració.
I després de veure tot el que hi ha per aquest món dels blogs. Heu visitat aquests blogs nòrdics?
Una es queda parada de veure les coses que tenen i moltes fetes per ells mateixos.
I com que jo em moro per la decoració i per donar un aire, que en diuen shaby, gustavià, a casa, càlid; i el meu  Tinta-Xavier és un traçut, doncs ens costa poc posar-nos a pensar i a voler canviar les coses. El que ja costa una mica més és posar-nos-hi de veritat. La falta d'espai i de temps ens atura. Però quan ja fa més bo i es pot sortir a la terrassa, per a fer alguns dels treballs, ens posem mans a l'obra. Ara, per exemple, estem pels armaris de la cuina, ja veureu.

De temps en temps nous, avons envie de renouveler, de relooker.
Et après d'observer sur les blogs, surtout ces nordiques qui on de belles choses la plupart faites pour eux mêmes, on ne peut que aller améliorer sa déco.
Et puisque j'adore la déco, pour créer un ambiance shaby, gustavien, chaud, chez moi; et mon Tinta-Xavier (encre) est un adroit avec le fait maison, on a toujours d'idées de change. S'y mettre c'est une autre chose il y a le problème du temps et de l'espace pour travaller. Mais quand lon peut sortir en terrasse pour faire quelques travails, on y va.
Maintenant nous sommes en train de repeindre les placards cuisine, vous verrez tôt.

Però ja fa un temps vam fer una bonica restauració,transformació, 
que havia quedat pendent d'ensenyar-vos
 i de la qual ja n'havia parlat amb alguna de vosaltres i li havia promès de fer-ne una entrada al blog.
 
Mais il y a un temps nous avons réalisé une peite transformation
qui a resté en attente de vous la montrer.
J'en ai déjà parlé avec quelqu'une de vous.





Doncs vet aquí que ja ho tenim!  Mireu el procés, observeu el resultat i doneu-me la vostra opinió.
 
Et voici! Regardez le procédé, observez le résultat, et donnez-moi votre avis.

Es tracta d'un escriptori de mida petita estil anys 30 despatx americà. Amb persiana. D'aquells que sortien a les pel.lícules de detectius.
El teníem ben abandonat, dins al despatx en un racó on gairebé no es veia.

Il s'agit d'une table de bureau années 30. Avec persienne. Comme dans un film de détectives.
Elle  restait bien abandonée, dans un coin du notre bureau.

I vam pensar: necessito una taula per a estudiar francès, per a escriure al blog.
Lluminosa i coquetona.

Et comment j'avais besoin d'un lieu pour pouvoir travailler, lumineux et charmant,
nous lui avons cherché un coin dans la salle.



 I vam buscar-li un racó al menjador.




El vam polir, traient-li el vernís.
On a poli.



I ja ho veieu, vam pintar alguns  detalls, vam envernissar la resta,
 i amb paper d'empaperar vam folrar els quarterons
 
On a peint quelques détails,
en vernissant la reste,
et, avec de papier peint on a fourré les cotés.
 




El sobre el vam pintar amb blanc i blau,
polint-ho bé d'una capa a l'altra i donant un aire desgastat.
A més i vaig afegir, amb la tècnica d'scrap, 
trossos del paper pintat, flors, 
i dos textos d'una novel.la i la lletra de la cnçó
"Le Temps des Cerises".
 
Le dessus a été peint avec de couches de blanc et bleu en polint et
en donnant un aire shaby.
Avec la technique scrap j'y ai ajouté des morceau du papier avec de fleurs,
et deux morceau d'un roman et un autre de la chanson
"Le Temps des Cerises"
 
 
 



Vam envernissar per damunt.
I finalment li vam canviar l'escut de la clau.
 
 Nous l'avons vernissé au dessus.
Et regardez!
Un coin de lumière!
 
I mireu com ha quedat.
Un racó ple de llum.






Us agrada?
Animeu-vos. 
Tot és posar-s'hi.
 
Vous plaît?
Courage, il ne reste que commencer!



S'apropa la Primavera...
 
C'est le Printemps qui s'approche... 











 

diumenge, 3 de març de 2013

Un Conte de Fées

La meva amiga Sophie de Sur des Ailes de Papier ens va demanar de fer un conte de fades i em va semblar sensacional, una manera de posar un repte a la nostra creativitat. M'ha costat una mica, la veritat, trobar el to i a més en francès! Però finalment aquí està.
Com que el joc és en francès el conte é en francès, si sóc sincera no he tingut temps de traduir-lo... Però sé que les meves amigues catalanes, fareu un esforç. Qui més qui menys em fet una mica de francès i com som una mica "bilingües" ( amb el castellà), suposo que no hi haurà problema. Em sembla que ha quedat bonic.

Y a mis otras amigas os pido un esfuerzo, así, practicamos nuestro olvidado francés!

Notre amie Sophie de Sur des Ailes de Papier nous a demandé de faire un conte de fées.
Pour moi c'était un défi.
Après certains soucis, pour trouver le bon chemin, je m'en suis sorti, crois, avec succes.

Et voila mon (intitulé) 

Conte de Fées



 Il était une fois deux soeurs qui habitent une grande ville, où il y a trop de voitures, trop de gens, trop de pollution. Elles nomment Lydia et Irène.
 Elles habitent avec son papa et sa maman un grand groupe de bâtiments.




  Elles vont à une « bonne école » où elles ont beaucoup d’amies. Lisent avec plaisir beaucoup de contes de fées lesquels adorent et qu’elles prennent de la grand bibliothèque familial, dont son préféré c’est la Belle dormant.





  Mais ce qu’elles aiment vraiment sont les fleurs, les arbres, la forêt. Elles aiment entendre le son de l’eau qui coure, le sont des feuilles sèches sur les chemins des champs, l’arôme des fleurs et de l’herbe mouillée.





  Et c’est pour cela qu’elles aiment, aussi, aller visiter ses grands-parents. Ils habitent une petite maison où il y a un petit jardin dont s’occupe soigneusement  sa mamie tandis son papi maintient tout en bon état, il est un bon menuisier. Il y a autant de fleurs très odorantes! Elles aiment y aller à printemps où toutes les fleurs sont splendides avec un parfum enivrant.
Elles cueillent de fleurs pour les rapporter chez soi, ou à son école, et il est de cette façon qu’elles sont très heureuses.
  Un beau après-midi de mai, son papi leurs appela par téléphone, sa mamie avait préparé une goûter, un bon gâteau à fraises lequel elles aiment spécialement, les attend.
Lorsqu’elles sont arrivées et ont mangé son papi leurs propose d’aller se promener aux champs prochains chez eux.
Le temps est-il chaud et les jours allongent, le soleil a, encore pas mal, d’heures pour se coucher. Elles sautent de joie, pourrant cueillir des fleurs sylvestres, très adorables avec sa particulière fragilité.
Elles entendront le chant des oiseaux, des grenouilles près de l’étang, que de plaisir se cacher entre les grands chênes, ou chercher des fraises, et framboises.
Après baiser sa mamie, qui reste dans la maison, tranquille avec son livre, elles prennent le chemin de petite forêt.




  Lorsque elles s’y approchent le paysage est chaque fois plus merveilleux. Quand ils sont arrivés en forêt, son papi, un peu fatigué reste en se couchant sur l’herbe. Il s’endorme.
Tandis quelles jouent se cachant entre les ronces, en cueillant de framboises, elles avancent par le chemin poursuivant papillons et libellules, et à la fin arrivent au petit étang. Ce qu’elles peuvent observer est bien merveilleux. Plusieurs fleurs avec des papillons les entourant, de libellules à la demie de l’eau, le soleil qui comble l’aire de milliers d’étincelles. Au moment qu’elles y arrivent les grenouilles chantent, mais en ce moment-la elles taisent et un silence doux, pur, le entoure.




  Elles sont si distraites avec les fleurs, son parfum, que sont presque étourdies, quand quelque chose attire son attention. Un petit bruit, un petit reflet, en la lumière.




Elles tournent doucement, et des ailes frôlent ses visages.




 Incroyable, cela n’est pas de libellules. Frottent ces yeux, s’étreindrent, ce sont des fées. Des fées merveilleuses, charmantes, qui voltigent à l’entour d’elles. Il semble que n’ont pas de peur. Un parfum ravissant comble l’espace, et de petits morceaux de fleurs, d’une telle finesse, presque transparentes tombent sur elles.





Alors, ces fées,  font de cabrioles en l’aire, entourent, montent, baissent… 
en leurs chuchotant des paroles… 
Mais tout d’un coup, courent et disparaissent.




  Elles voient en se tournant, son papi qui les crie. C’est l’heure de retourner, le soleil va se coucher.
-Qu’est-ce que vous arrive ?- Leurs dit son papi.-Vous êtes endormies ?-
Elles doutent, réellement ce parfum, la lumière… Mais elles sont sûres d’une chose, elles ont, maintenant, sont jardin secret. Et toujours y reviendrant parce que le jardin est merveilleux!
  Les années passeront, et les visites au jardin se succèderont. Jamais reviendront les fées. Elles se feront grandes. Mais elles n’oublieront jamais ce coin de nature, et elles seront de vrais défenseurs de mère nature.




C’est le message que leurs ont chouchouté les fées, 
aussi que disparaissent de coins de nature comme celui-ci, disparaissent les fées. 
Gardons, donc, la nature, gardons ces coins magiques. 
Gardons nos jardins naturels.


 
 
Et ce conte c'est fini...!

J'espère que ce conte vous ait plu.

Pardon pour mes possibles erreurs grammaticaux en français 
que vous demande de me corriger.
Je vous en remercie à l'avance.