dijous, 23 d’abril de 2020

Temps d'Espera / Temps d'Attente...
Si són roses floriran ( del llibre de Manuel de Pedrolo, 1961)
Si sont roses fleuriront...I comença el temps de flors, de passejades, de rebequeta i de tardes llargues.
Et commence le temps de fleurs, de promenades, de cardigan et de longues soirées...

tulle skirt

Quin gust passejar pel carrer al sortir de l'escola, anar a jugar a la plaça amb els amics fins que es comença a fer fosc i arribar a casa amb l'alè accelerat de pujar les escales de pressa i esperar el sopar...
Quelle envie se promener sur les rues en sortant de l'école, aller jouer à la place avec les amis jusqu'à que la nuit tombe et arriver chez-on avec l'haleine accélérée de monter les escaliers à la hâte et attendre le dîner...

Les jolies tenues pour un cortège printanier

I trobar-se amb aquell noi que et fa sentir pessigolles a la panxa, ara que el temps és bo, fer una mica el ruquet, festejar i marxar cap a casa amb el cap ple de pardals i la il.lusió de tornar-lo a veure demà...
Et se retrouver avec ce gar qui te fait sentir des papillons au ventre, maintenant que le temps est beau, faire la fête avec ce mec, et retourner à la maison avec la tête pleine d'oiseaux et l'illusion de le retourner à voir le lendemain...

......

I els nens ben mudadets i agafats de la mà, sortir a comprar quatre coses i aturar-se mirant aparadors o xerrant amb algú, que bonics que estan amb els rajos de sol que els hi renten la cara...
Et les enfants bien mis et main dans la main, sortis acheter quatre choses et s'arrêter pour regarder les vitrines ou papoter avec quelqu'un, comment ils sont beaux avec les rayons de soleil qui les lavent leur visage...

Ana Rosa

I, quan arriba Sant Jordi, sortir a passejar entre parades, llibres, roses, senyeres i l'orgull al pit. I la gent que et saluda, i tria i remena, i la rosa a la mà i sentir-se estimada amb aquella caloreta que es comença a sentir i les falcilles cridant al cel...
Et, lorsqu'arrive le Saint Jordi, sortir se promener entre stands, livres, roses, drapeaux et l'orgueil au coeur. Et les gens qui saluent et trier et remuer, et la rose dans les mains et se sentir aimée avec la chaleur qui se commence à sentir et les martinets criant dans le ciel...I arriben els diumenges de maig i estrenem la roba que hem triat i preparat curosament, farà frescor, podré anar amb la màniga curta? I tots passejant, xerrant, el sol damunt la cara que ho fa tot més net, més bonic, ple de promeses...
I amb els amics asseure's a fer el vermut.
Et arrivent les dimanches de mai et étrenner les vêtements qu'on a choisi et préparé soigneusement et sortir se balader, il va faire frisquet. je vais pouvoir aller avec la manche courte? Et tous se promenant, papotant, le soleil sur le visage qui tout le fait plus net, plus beau, plein de promesses...
Et avec les amis s'asseoir faire l'apéro...

13.6k Likes, 167 Comments - Mary (@foto.maedchen) on Instagram: “Werbung/ Ostern rückt immer näher und die Hoffnung die Feiertage gemeinsam mit meiner gesamten…”

El dia s'allarga, les passejades també, els moixons són aquí, les flors a la terrassa i les tardes són llargues, llargues...
Les jour s'allongent, les promenades aussi, les oiseaux sont déjà là, les fleurs en terrasse et les aprè-midi longues, longues...Però, no hi ha passejades pel carrer, ni nens que hi juguen, ni ningú ja no es troba amb els amics...
Mais, il n'y a pas des promenades sur les rues, ni nens qui y jouent, ni personne ne se retrouve plus avec les amis...
Aimer l'hiver - La Ligne 13

Però, ara,  els moixons canten i els sentim... El silenci...el so del silenci, el sentiu?
Mais, maintenant, les oiseaux chantent et nous les entendons...Le silence...le son du silence, l'écoutez vous?
El temps passa, s'allarga, i esperem, quan?
Le temps passe, s'allonge, et on attend, quand?

bd0c29a189aee121d44b4953e9c18877

I aquestes passejades que ja no fèiem gaire perquè tots estavem molt enfeinats, ens vénen al cap i les enyorem...
I, les tornarem a fer?
Et ces promenades qui on ne fait déjà guère, nous étions trop occupés, nous viennent à l'esprit et on les regrette..
Et, on va les retrouver?

After the rain.. Holland Park Avenue, London (by Martin-James on Flickr)

I pensem en les ostres, tancades fan la seva perla que ens meravella quan s'obre i la descobrim...
Et on pense aux huîtres, fermées font sa perle qui nous merveille lorsqu s'ouvre et on la découvre...Si sont roses fleuriront...
Si són roses floriran...Marie-Paule Faure