dimarts, 25 de setembre de 2018

olor de setembre / senteur de septembre
 És setembre i aquestes paraules es comencen a sentir: Refresca. Avui núvols, ja ens han visitat, ja fa dies que s'anuncia el setembre. Avui pluja, cel fosc, avui olor de terra mullada després d'un estiu calorós. Avui el setembre treu el nas.


 C'est septembre et ces mots commencent à s'entendre: Il rafraîchit. Aujourd’hui nuages, ils nous ont visité, il y a des jours que septembre s’annonce. Aujourd’hui la pluie, ciel foncé, aujourd’hui senteur à terre mouillée après un été très chaud. Aujourd’hui septembre sort son nez.


 I toca  revisar la roba. Quan era petita el primer era l'uniforme de les monges, i la bata, jo anava a La Consolació. Si m'anava petit calia anar a la botiga i comprar-ne un, gran, és clar, era car i s'havia d'aprofitar més d'un any. La brusa blanca, el pitxi de quadrets vichy, sabates, mitjons, l'abric i la bata de quadrets de llibreta, com en dic jo.
 Amb les meves filles era una festa, obrir les capses de roba de l'altre curs, i mirar que n'era aprofitable. Les bates, amb els seus noms brodats, el mocador a la butxaca i la tria del color de les ratlles, grogues, blaves, verdes, roges...Tot això és l'olor de setembre.
Surten les rebeques i les sabates  tancades.
  Et revient de réviser les vêtements. Lorsque j’étais petite l’uniforme des nonnes, et le tablier, j’allais à l'école de la "Consolació", s'il m’était petit il fallait d’aller à la boutique et en acheter un, grand, bien sûr, il était cher et on devait le profiter plus d’un an. La blouse blanche, la salopette aux carrés vichy, souliers, chaussons, manteau, et le tablier aux carrés de cahier, comme j'en dis. 

 Avec mes filles c’était la fête, ouvrir les boîtes des vêtements du cours antérieur, et regarder ce qui était encore portable. Les tabliers, avec ses noms brodés, le mouchoir lié au poche, et le choix de la couleur des rayures, jaunes, bleues, vertes, rouges…Tout ça c’est la senteur de septembre.
Sortent les petits laines et les souliers fermées.

 Al carrer tornen les cares conegudes, els tràfecs de les posades al dia. 
Les llums s'encenen al vespre...
 Dans les rues réapparaissent les visages connus, les tracas des mises à jour.
 Les lumières s'allument au soir...
 Però encara pot fer calor, xafogor. Dies de sol, dies de núvols, de pluja... Les fulles comencen a caure, però, tot i això, els productes de l'horta són encara ben bons, tomaques, aubegínies, pebrots, i les herbes aromàtiques, encara al nostre abast. Melons i síndries i aquells préssecs de vinya, endolceixen i encara ens refresquen a les postres. Però també retrobem la terra, el tros, el defora, i el bosc. Figues, móres i raïm, primer, olives i, si plou, bolets. 
 Mais il peut encore fait chaud, moite. Jours de soleil, jours de nuages, de pluie...Les feuilles commencent à tomber, mais, même tout ça, les légumes sont encore très bons, tomates, aubergines, poivrons, et les herbes aromatiques, encore là. Melons et pastèques, et ces pêches de vigne qui nous adoucissent et encore rafraîchissent nos desserts. Mais nous retrouvons, aussi, le terroir, le motte de terre, le bois. Figues, mûres et raisin, premier, olives et, s'il pleut, des bons champignons...


 I retrobem la nostra casa, la vida interior. Els amics, les tasses de te calent a mitja tarda. El cobrellit i, ara, l'escola com a mestra. La tornada, els horaris, una certa calma. L'estiu, les vacances, porten el desori, el no parar ni un moment quiets; la platja, els viatges, els sopars, les festes... 

L'estiu és enfora i, ara, mirem endins.  Et retrouvons chez nous, la vie intérieur. Les amis, les tasses de thé chaud à l'après-midi. Le couvre-lit et, maintenant, l'école comme maîtresse. Le retour, les horaires, un certain calme. L'été, les vacances, nous apportent la pagaïe, n'être pas un moment paisibles; La plage, les voyages, les dîners entre amis, les fêtes...  

L'été est dehors et, maintenant on regarde dedans.Però no caiguem en la rutina...
Mais ne tombons-nous en la routine...


  Al setembre compràvem els llibres nous de l'escola. Al terrat de casa, perquè encara feia bo, me'ls mirava, amb la il·lusió de tornar a començar, retrobar-me amb les amigues, que quasi no veia durant l'estiu, estrenar llibres, roba, i aprendre tot de coses diferents.
 Quan obria aquells llibres, una olor especial omplia els meus sentits, l'olor de tinta fresca, l'olor de lletres que expliquen coses, l'olor del llibre nou que era el camí que seguíem durant el curs. Fulls nous amb un tacte especial, el nas entre ells, els ulls als dibuixos i sobre les lletres, les paraules a descobrir... Au septembre nous achetions nos nouveaux livres de l'école. À la toiture, terrasse de chez moi, car il fait encore beau, je les regardais, avec l'illusion de recommencer à l'école, me retrouver avec des amies, que je ne voyais beaucoup pendant l'été, étrenner livres, tenues, et apprendre tout de nouvelles choses différentes.
 Lorsque j'ouvrais ces livres-là, une senteur spéciale comblait mes sens, l'odeur d'encre fraîche, des lettres qui expriment des choses, l'odeur du livre neuf qui était le chemin que nous suivons durant le cours. Feuilles neuves avec un tacte spéciale, le nez parmi, les yeux sur les dessins et les lettres, les paroles à découvrir...


I, potser, olor de terra mullada,
olor de pluja.
Et, peut-être, la senteur de terre mouillée,
la senteur de pluie.


diumenge, 26 d’agost de 2018

Bonjour Tristesse


Bon dia tristesa.

Tristesa de la solitud, les filles que se'n van,
tots els que han marxat.
Tristesa perquè et saps vulnerable,
perquè et saps finit,
perquè la lleugeresa de l'ésser,
aquest fil de la vida,
es pot trencar en qualsevol moment...
És la tristesa d'estiu.
Tristesa per l'estiu, il.lusions, alegria, però tan curt,
i s'acaba.
L'estiu s'acaba aviat,
tot allò que volies fer, tot allò que pensaves viure,
es queda, una altra vegada,
 al calaix de sastre, i, un altre cop, un llarg hivern,
on la llibertat s'escurça,
on no ets mestressa del teu temps i 
tot queda oblidat, tot queda per fer.
Tristesa perquè el temps passa...
                                                                                                                                     Bonjour tristesse.

                                                                                       Tristesse de la solitude, les filles qui s’en vont,
                                                                                                                      Tous ceux qui se sont allés.
                                                                                                Tristesse parce qu’on se sent vulnérable,
                                                                                                                          Parce que tu te sens finit
                                                                                                                 Parce que la légèreté de l’être,
                                                                                                                                          Ce fil de la vie,
                                                                                              Peut se casser à n’importe quel moment…
                                                                                                                              C’est la tristesse d’été
                                                                               Tristesse pour l’été, iññusions, joie, mais si court…
                                                                                                                                            Et il finisse…
                                                                                                                                        L’été finisse tôt,
                                                                         Tout ce que tu voulais faire, tout ce que tu voulais vivre
                                                                   Reste, une autre fois au bric-à-brac, et, un autre long hiver,
                                                                                                                             Où la liberté s’écourte,
                                                                                             Où l'on n’est pas maîtresse de son temps et
                                                                                                     Tout reste oublié, tout reste pour faire.
                                                                                                        Tristesse parce que le temps passe…
                                                                              


            

dimecres, 24 de gener de 2018

Flors de Gener / Fleurs de JanvierQuan acaba Nadal
Comença l'any
La llarga nit ens embolcalla 
Després les llums i la màgia, tots tenim ganes de primavera.
Sembla que el dia s'allargui
El sol ens vol regalar amb la seva llum.

Malgrat la tristor dels dies curts
On visc jo, hi ha pocs dies sense llum 
El vent es comença a fer present i dóna dies molt clars.

Un dia d'aquests tristos a casa es descobreixen les orquídies
La primavera ens fa un regal, l'any ens fa un regal
L'any ens ofereix de regal les flors de gener
L'orquídia, bella, descarada, ufanosa, és un regal.Lorsque Noël s'en va
Commence l'année
La longue nuit nous emmaillote
Après les lumières et la magie, tous avons envie de printemps.
Il semble que les jours s'allongent
Le soleil nous veut régaler avec sa lumière.

Malgré la tristesse des jours courts
Où j'habite, il y a peu de jours sans lumière
Le vent qui commence à se faire présent nous donne des jours clairs.

Une journée de ces tristes chez moi on découvre les orchidées
Le printemps nous fait un cadeau
L'année nous offre en cadeau les fleurs de janvier
L'orchidée, belle, éhontée, fière et exubérante, c'est un régal.

Allí va començar la poesia,
difícil, sense falses esperances.
Jo sempre he fet igual que el porc senglar,
que busca i, delicat, tria i es menja
el bulb, que se'n diu orquis, de l'orquídia.
                                                        Joan Margarit

                                   
                          


Là a commencé la poésie,
difficile, sans fausses espérances.
Je toujours fait le même que le senglier,
qui cherche et, délicat, trie et mange
le bulbe, qui s'appelle orchis, de l'orchidée.
                                                           Joan Margarit

Participació a la Ronda del mes, de Lylou, Ronda de les Flors de Gener
Participation à la Ronde du mois, de Lylou, Ronde des Fleurs de Janvier