diumenge, 13 de juny del 2021

Una casa, una llar


El nostre temps, que és finit, s'omple cada dia d'activitats, de feina, d'obligacions i d'oci, que fan que sempre anem darrere del rellotge.

Notre temps, qui est fini, se remplit chaque journée d’activités, de travail, d'obligations et de loisirs, qui font que nous allons toujours derrière l'horloge.Arribem a casa i el què busquem és respirar, reposar i ser nosaltres mateixos. Amb la nostra roba còmoda deixar-nos anar, amb els de casa, i treure'ns tantes màscares... 

Lorsque nous arrivons chez nous ce que nous cherchons c'est respirer, nous reposer et être nous mêmes. Avec nos vêtements confortables nous négliger, avec toute la maisonnée, et nous sortir autant de masques...

De vegades, estem tan cansats, atabalats, amoïnats, que no podem més que intentar oblidar-nos de tot i descansar..

Parfois, nous sommes si fatigués, étourdis, avec des soucis, qu'on ne peut qu'intenter s'oublier de tout et se reposer...

La nostra casa és el nostre refugi, on ens podem relaxar... Aquestes quatre parets amb sostre, on la humanitat ha buscat el racer d'allò que queda fora, és, en realitat, molt més, és una llar. El lloc on trobem la seguretat, la calma, on convivim amb els nostres, aquells amb qui confiem.

Chez nous c'est notre refuge, où nous nous pouvons relaxer... Ces quatre murs avec toit, où l'humanité a cherché l'abri de ce qui reste dehors, c'est, en réalité, bien plus, c'est un foyer. Le lieu où on trouve la sécurité, le calme, où nous cohabitons avec les nôtres, ceux qui nous avons confiance.Ara que tots tenim ganes de sortir, que, amb tan de temps sense plena llibertat de moviment, sols pensem a volar, penso en aquells dies que vam passar confinats a les nostres cases, dins d'aquestes quatre parets, la casa. Més gran, més petita, més privilegiada, més desfavorida, amb aquells que són els nostres. Durant aquest temps, per molts, la nostra casa es va transformar en una llar.

Au présent où tous avons envie de sortir sans masques, où, avec autant du temps sans pleine liberté de mouvement, on ne pense qu'à s'envoler, je pense à ces jours-là que nous avons passés confinés dans chez-nous, dans ces quatre murs, la maison. Plus grande, plus petite, plus privilégiée, plus défavorisée, avec ce qui sont les nôtres. Pendant ce temps-là, pour plusieurs, chez nous s'est transformée en un foyer.


La societat ens ofereix un ventall de possibilitats de socialització, de realització d'activitats de lleure, que ens ajuden a formar-nos, a créixer, a entretenir-nos, a omplir el nostre temps. El nostre temps es va buidar durant uns dies, pocs o molts, i ens vam trobar entre aquestes 4 parets. 

La société nous offrit un éventail de possibilités de socialisation, de réalisation d'activités de loisirs, qui nous aident à nous former, à croître, à nous distraire, à remplir notre temps, notre temps s'est vidé pendant des jours, peux, plusieurs, et nous nous avons trouvés entre ces 4 murs.
Sense poder seguir les nostres activitats habituals, treball, formacions, esports, lleure; la nostra casa, la nostra llar, es va omplir de vida, d'idees, de riures, de plors, de feines, de contacte, de relacions. 
La nostra llar es va convertir en gimnàs, classe de música, taller de manualitats, estudi de ioga, acadèmia de dansa, jardí de plantes, sala de lectura i d'estudi, lloc de tertúlia, perruqueria, restaurant.

 


La nostra llar, la meva, va tornar a vibrar, vam tornar a estar junts durant hores, i això ens va permetre retrobar-nos, haver-nos d'entendre i fer tot de coses plegats.


Sans pouvoir suivre nos activités habituelles, le travail, les formations, les sports, les loisirs, chez nous, notre foyer, s'est comblé de vie, d'idées, de rires, de pleurs, de boulots, de contact, de relations. 
Notre foyer s'est transformé en gymnase, classe de musique, atelier de travaux manuels, étude de yoga, académie de danse, jardin des plantes, salle de lecture et d'étude, forum, salon de coiffure, restaurant.


Notre foyer, le mien, a retourné à vibrer, nous avons été ensemble pendant des heures, et ça nous a permis de nous retrouver, nous devoire entendre et faire tout de choses avec.
Aquest temps en què vam viure dins d'aquesta llar em va traslladar en un altre temps, un temps perdut on la gent a casa hi vivia. La casa era el lloc de trobada i de vivències amb la família, la gent de confiança, la gent amb qui hom compartia els seus desitjos, era el lloc on la gent feien coses que els omplien i els agradaven, on un es trobava bé, com a casa! En aquest temps, es diria que tot era més calmat, més lent, més amable. Se sentien les notes de cançons des del carrer i l'olor de menjar ben fet i els veïns parlaven de balcó a balcó.

Ce temps-là où nous avons restés dans ce foyer m'est déplacée sur un autre temps, un temps perdu où l'on chez soi y vivait. La maison était le lieu de rencontre et du vécu avec la famille, avec qui on avait confiance, avec qui on partageait ses souhaits, c'était le lieu où on fessait ce qui le comblait, ce qu'on aimait, où on y restait bien, comment chez soi! En ce temps-là, on dirait que tout était plus calme, plus lent, plus aimable. On entendait des notes nde chansons depuis la rue et l'arôme des mets bien faits et les voisins parlaient de balcon à balcon.


Durant aquells dies els carrers eren en calma, podíem sentir el cant dels moixons, veure les herbes creixent entre els forats de les llambordes o els bancs on ja no hi havia vells asseguts. Això, ens ha fet pensar en aquells altres temps calmats, lents i amables, en una societat en la que se somniava... En una societat que no està, potser, més que al nostre cap, que dins els records de la nostra infantesa... Tanmateix, no era més que un miratge?

Durant ces jour-là les rues étaient en calme, on pouvait sentir le chant des oiseaux, voir les herbes pousser entre les trous des pavés ou les bancs où les vieux ne s'asseyaient plus. C'est ça ce qui nous a fait penser a d'autres temps calmes, lents, et aimables, à une société où on rêvait... À une société qui n'était, peut-être, que dans notre tête, dans les souvenirs d'enfance... Pourtant, ce n'était qu'un mirage?
Hem tornat a sortir, i ben a gust, sobretot ara que torna a ser primavera. Ens agrada, ens cal,  passejar, trobar-nos amb la gent... 

Sí, m'agrada respirar fons i sentir-me lliure amb l'aire del carrer. I tot rentant-nos les mans, amb la nostra mascareta, va passant el temps, esperant que tot torni a recomençar...

On retourne à sortir, volontiers, surtout maintenant que c'est printemps à nouveau. Nous aimons, il nous faut, nous promener, nous retrouver... 

Oui, j'aime respirer à fond et me sentir libre avec l'aire de la rue. Et tout lavant nos mains, avec notre masque, on passe le temps, en attendant que tout recommence.Però no oblidem la nostra casa, no oblidem fer-la vibrar i viure-la, no oblidem aquestes hores qu hi vam passar i que ens han ensenyat a tornar-la a estimar.

Mais n'oublions pas chez nous, n'oublions pas la faire vibrer et la vivre, n'oublions pas les heures qu'on y est passé et qui nous ont appris la retourner à aimer.  

Ara, que ben aviat podrem tornar a fer tot allò que ens agrada, que ens fa viure i ens fa lliures, no oblidem aquesta casa, aquest racó on hi trobem el caliu, on creixem amb els que ens estimem, i fem que sempre sigui la nostra llar.

Maintenant, que bientôt on pourra faire tout ce qu'on aime, qui nous fait vivre et nous fait libres, n'oublions pas cette maison, ce coin où l'on y trouve la chaleur, où l'on croise avec ce que l'on aime, et faisons-nous que soit toujours notre foyer. Hi ha tantes coses de les que podem prescindir, hi ha tantes actituds que podem canviar, tantes necessitats que no són més que noses o maneres de no trobar-nos a nosaltres, així, com som. 

Fugides cap a endavant... 


Il y a autant de choses dont on peut prescindir, il y a autant d'attitudes que l'on peut changer, autant de necessités qui ne sont que de gênes ou façons de ne nous trouver pas à nous, ainsi, comment nous sommes.

 Des vols en avant... 
Trobem el temps, gaudim del temps i exigim aquest temps, el nostre temps, el dels nostres i el de la nostra llar.


 
Trouvons-nous le temps, jouions-nous du temps, notre temps, celui de nos proches et de notre foyer.


En record de tot aquest temps que hem viscut.
En mémoire de tout ce temps que nous avons vécu.
dijous, 23 d’abril del 2020

Temps d'Espera / Temps d'Attente...
Si són roses floriran ( del llibre de Manuel de Pedrolo, 1961)
Si sont roses fleuriront...I comença el temps de flors, de passejades, de rebequeta i de tardes llargues.
Et commence le temps de fleurs, de promenades, de cardigan et de longues soirées...

tulle skirt

Quin gust passejar pel carrer al sortir de l'escola, anar a jugar a la plaça amb els amics fins que es comença a fer fosc i arribar a casa amb l'alè accelerat de pujar les escales de pressa i esperar el sopar...
Quelle envie se promener sur les rues en sortant de l'école, aller jouer à la place avec les amis jusqu'à que la nuit tombe et arriver chez-on avec l'haleine accélérée de monter les escaliers à la hâte et attendre le dîner...

Les jolies tenues pour un cortège printanier

I trobar-se amb aquell noi que et fa sentir pessigolles a la panxa, ara que el temps és bo, fer una mica el ruquet, festejar i marxar cap a casa amb el cap ple de pardals i la il.lusió de tornar-lo a veure demà...
Et se retrouver avec ce gar qui te fait sentir des papillons au ventre, maintenant que le temps est beau, faire la fête avec ce mec, et retourner à la maison avec la tête pleine d'oiseaux et l'illusion de le retourner à voir le lendemain...

......

I els nens ben mudadets i agafats de la mà, sortir a comprar quatre coses i aturar-se mirant aparadors o xerrant amb algú, que bonics que estan amb els rajos de sol que els hi renten la cara...
Et les enfants bien mis et main dans la main, sortis acheter quatre choses et s'arrêter pour regarder les vitrines ou papoter avec quelqu'un, comment ils sont beaux avec les rayons de soleil qui les lavent leur visage...

Ana Rosa

I, quan arriba Sant Jordi, sortir a passejar entre parades, llibres, roses, senyeres i l'orgull al pit. I la gent que et saluda, i tria i remena, i la rosa a la mà i sentir-se estimada amb aquella caloreta que es comença a sentir i les falcilles cridant al cel...
Et, lorsqu'arrive le Saint Jordi, sortir se promener entre stands, livres, roses, drapeaux et l'orgueil au coeur. Et les gens qui saluent et trier et remuer, et la rose dans les mains et se sentir aimée avec la chaleur qui se commence à sentir et les martinets criant dans le ciel...I arriben els diumenges de maig i estrenem la roba que hem triat i preparat curosament, farà frescor, podré anar amb la màniga curta? I tots passejant, xerrant, el sol damunt la cara que ho fa tot més net, més bonic, ple de promeses...
I amb els amics asseure's a fer el vermut.
Et arrivent les dimanches de mai et étrenner les vêtements qu'on a choisi et préparé soigneusement et sortir se balader, il va faire frisquet. je vais pouvoir aller avec la manche courte? Et tous se promenant, papotant, le soleil sur le visage qui tout le fait plus net, plus beau, plein de promesses...
Et avec les amis s'asseoir faire l'apéro...

13.6k Likes, 167 Comments - Mary (@foto.maedchen) on Instagram: “Werbung/ Ostern rückt immer näher und die Hoffnung die Feiertage gemeinsam mit meiner gesamten…”

El dia s'allarga, les passejades també, els moixons són aquí, les flors a la terrassa i les tardes són llargues, llargues...
Les jour s'allongent, les promenades aussi, les oiseaux sont déjà là, les fleurs en terrasse et les aprè-midi longues, longues...Però, no hi ha passejades pel carrer, ni nens que hi juguen, ni ningú ja no es troba amb els amics...
Mais, il n'y a pas des promenades sur les rues, ni nens qui y jouent, ni personne ne se retrouve plus avec les amis...
Aimer l'hiver - La Ligne 13

Però, ara,  els moixons canten i els sentim... El silenci...el so del silenci, el sentiu?
Mais, maintenant, les oiseaux chantent et nous les entendons...Le silence...le son du silence, l'écoutez vous?
El temps passa, s'allarga, i esperem, quan?
Le temps passe, s'allonge, et on attend, quand?

bd0c29a189aee121d44b4953e9c18877

I aquestes passejades que ja no fèiem gaire perquè tots estavem molt enfeinats, ens vénen al cap i les enyorem...
I, les tornarem a fer?
Et ces promenades qui on ne fait déjà guère, nous étions trop occupés, nous viennent à l'esprit et on les regrette..
Et, on va les retrouver?

After the rain.. Holland Park Avenue, London (by Martin-James on Flickr)

I pensem en les ostres, tancades fan la seva perla que ens meravella quan s'obre i la descobrim...
Et on pense aux huîtres, fermées font sa perle qui nous merveille lorsqu s'ouvre et on la découvre...Si sont roses fleuriront...
Si són roses floriran...Marie-Paule Faure
dimarts, 25 de setembre del 2018

olor de setembre / senteur de septembre
 És setembre i aquestes paraules es comencen a sentir: Refresca. Avui núvols, ja ens han visitat, ja fa dies que s'anuncia el setembre. Avui pluja, cel fosc, avui olor de terra mullada després d'un estiu calorós. Avui el setembre treu el nas.


 C'est septembre et ces mots commencent à s'entendre: Il rafraîchit. Aujourd’hui nuages, ils nous ont visité, il y a des jours que septembre s’annonce. Aujourd’hui la pluie, ciel foncé, aujourd’hui senteur à terre mouillée après un été très chaud. Aujourd’hui septembre sort son nez.


 I toca  revisar la roba. Quan era petita el primer era l'uniforme de les monges, i la bata, jo anava a La Consolació. Si m'anava petit calia anar a la botiga i comprar-ne un, gran, és clar, era car i s'havia d'aprofitar més d'un any. La brusa blanca, el pitxi de quadrets vichy, sabates, mitjons, l'abric i la bata de quadrets de llibreta, com en dic jo.
 Amb les meves filles era una festa, obrir les capses de roba de l'altre curs, i mirar que n'era aprofitable. Les bates, amb els seus noms brodats, el mocador a la butxaca i la tria del color de les ratlles, grogues, blaves, verdes, roges...Tot això és l'olor de setembre.
Surten les rebeques i les sabates  tancades.
  Et revient de réviser les vêtements. Lorsque j’étais petite l’uniforme des nonnes, et le tablier, j’allais à l'école de la "Consolació", s'il m’était petit il fallait d’aller à la boutique et en acheter un, grand, bien sûr, il était cher et on devait le profiter plus d’un an. La blouse blanche, la salopette aux carrés vichy, souliers, chaussons, manteau, et le tablier aux carrés de cahier, comme j'en dis. 

 Avec mes filles c’était la fête, ouvrir les boîtes des vêtements du cours antérieur, et regarder ce qui était encore portable. Les tabliers, avec ses noms brodés, le mouchoir lié au poche, et le choix de la couleur des rayures, jaunes, bleues, vertes, rouges…Tout ça c’est la senteur de septembre.
Sortent les petits laines et les souliers fermées.

 Al carrer tornen les cares conegudes, els tràfecs de les posades al dia. 
Les llums s'encenen al vespre...
 Dans les rues réapparaissent les visages connus, les tracas des mises à jour.
 Les lumières s'allument au soir...
 Però encara pot fer calor, xafogor. Dies de sol, dies de núvols, de pluja... Les fulles comencen a caure, però, tot i això, els productes de l'horta són encara ben bons, tomaques, aubegínies, pebrots, i les herbes aromàtiques, encara al nostre abast. Melons i síndries i aquells préssecs de vinya, endolceixen i encara ens refresquen a les postres. Però també retrobem la terra, el tros, el defora, i el bosc. Figues, móres i raïm, primer, olives i, si plou, bolets. 
 Mais il peut encore fait chaud, moite. Jours de soleil, jours de nuages, de pluie...Les feuilles commencent à tomber, mais, même tout ça, les légumes sont encore très bons, tomates, aubergines, poivrons, et les herbes aromatiques, encore là. Melons et pastèques, et ces pêches de vigne qui nous adoucissent et encore rafraîchissent nos desserts. Mais nous retrouvons, aussi, le terroir, le motte de terre, le bois. Figues, mûres et raisin, premier, olives et, s'il pleut, des bons champignons...


 I retrobem la nostra casa, la vida interior. Els amics, les tasses de te calent a mitja tarda. El cobrellit i, ara, l'escola com a mestra. La tornada, els horaris, una certa calma. L'estiu, les vacances, porten el desori, el no parar ni un moment quiets; la platja, els viatges, els sopars, les festes... 

L'estiu és enfora i, ara, mirem endins.  Et retrouvons chez nous, la vie intérieur. Les amis, les tasses de thé chaud à l'après-midi. Le couvre-lit et, maintenant, l'école comme maîtresse. Le retour, les horaires, un certain calme. L'été, les vacances, nous apportent la pagaïe, n'être pas un moment paisibles; La plage, les voyages, les dîners entre amis, les fêtes...  

L'été est dehors et, maintenant on regarde dedans.Però no caiguem en la rutina...
Mais ne tombons-nous en la routine...


  Al setembre compràvem els llibres nous de l'escola. Al terrat de casa, perquè encara feia bo, me'ls mirava, amb la il·lusió de tornar a començar, retrobar-me amb les amigues, que quasi no veia durant l'estiu, estrenar llibres, roba, i aprendre tot de coses diferents.
 Quan obria aquells llibres, una olor especial omplia els meus sentits, l'olor de tinta fresca, l'olor de lletres que expliquen coses, l'olor del llibre nou que era el camí que seguíem durant el curs. Fulls nous amb un tacte especial, el nas entre ells, els ulls als dibuixos i sobre les lletres, les paraules a descobrir... Au septembre nous achetions nos nouveaux livres de l'école. À la toiture, terrasse de chez moi, car il fait encore beau, je les regardais, avec l'illusion de recommencer à l'école, me retrouver avec des amies, que je ne voyais beaucoup pendant l'été, étrenner livres, tenues, et apprendre tout de nouvelles choses différentes.
 Lorsque j'ouvrais ces livres-là, une senteur spéciale comblait mes sens, l'odeur d'encre fraîche, des lettres qui expriment des choses, l'odeur du livre neuf qui était le chemin que nous suivons durant le cours. Feuilles neuves avec un tacte spéciale, le nez parmi, les yeux sur les dessins et les lettres, les paroles à découvrir...


I, potser, olor de terra mullada,
olor de pluja.
Et, peut-être, la senteur de terre mouillée,
la senteur de pluie.