dimarts, 25 de setembre de 2018

olor de setembre / senteur de septembre
 És setembre i aquestes paraules es comencen a sentir: Refresca. Avui núvols, ja ens han visitat, ja fa dies que s'anuncia el setembre. Avui pluja, cel fosc, avui olor de terra mullada després d'un estiu calorós. Avui el setembre treu el nas.


 C'est septembre et ces mots commencent à s'entendre: Il rafraîchit. Aujourd’hui nuages, ils nous ont visité, il y a des jours que septembre s’annonce. Aujourd’hui la pluie, ciel foncé, aujourd’hui senteur à terre mouillée après un été très chaud. Aujourd’hui septembre sort son nez.


 I toca  revisar la roba. Quan era petita el primer era l'uniforme de les monges, i la bata, jo anava a La Consolació. Si m'anava petit calia anar a la botiga i comprar-ne un, gran, és clar, era car i s'havia d'aprofitar més d'un any. La brusa blanca, el pitxi de quadrets vichy, sabates, mitjons, l'abric i la bata de quadrets de llibreta, com en dic jo.
 Amb les meves filles era una festa, obrir les capses de roba de l'altre curs, i mirar que n'era aprofitable. Les bates, amb els seus noms brodats, el mocador a la butxaca i la tria del color de les ratlles, grogues, blaves, verdes, roges...Tot això és l'olor de setembre.
Surten les rebeques i les sabates  tancades.
  Et revient de réviser les vêtements. Lorsque j’étais petite l’uniforme des nonnes, et le tablier, j’allais à l'école de la "Consolació", s'il m’était petit il fallait d’aller à la boutique et en acheter un, grand, bien sûr, il était cher et on devait le profiter plus d’un an. La blouse blanche, la salopette aux carrés vichy, souliers, chaussons, manteau, et le tablier aux carrés de cahier, comme j'en dis. 

 Avec mes filles c’était la fête, ouvrir les boîtes des vêtements du cours antérieur, et regarder ce qui était encore portable. Les tabliers, avec ses noms brodés, le mouchoir lié au poche, et le choix de la couleur des rayures, jaunes, bleues, vertes, rouges…Tout ça c’est la senteur de septembre.
Sortent les petits laines et les souliers fermées.

 Al carrer tornen les cares conegudes, els tràfecs de les posades al dia. 
Les llums s'encenen al vespre...
 Dans les rues réapparaissent les visages connus, les tracas des mises à jour.
 Les lumières s'allument au soir...
 Però encara pot fer calor, xafogor. Dies de sol, dies de núvols, de pluja... Les fulles comencen a caure, però, tot i això, els productes de l'horta són encara ben bons, tomaques, aubegínies, pebrots, i les herbes aromàtiques, encara al nostre abast. Melons i síndries i aquells préssecs de vinya, endolceixen i encara ens refresquen a les postres. Però també retrobem la terra, el tros, el defora, i el bosc. Figues, móres i raïm, primer, olives i, si plou, bolets. 
 Mais il peut encore fait chaud, moite. Jours de soleil, jours de nuages, de pluie...Les feuilles commencent à tomber, mais, même tout ça, les légumes sont encore très bons, tomates, aubergines, poivrons, et les herbes aromatiques, encore là. Melons et pastèques, et ces pêches de vigne qui nous adoucissent et encore rafraîchissent nos desserts. Mais nous retrouvons, aussi, le terroir, le motte de terre, le bois. Figues, mûres et raisin, premier, olives et, s'il pleut, des bons champignons...


 I retrobem la nostra casa, la vida interior. Els amics, les tasses de te calent a mitja tarda. El cobrellit i, ara, l'escola com a mestra. La tornada, els horaris, una certa calma. L'estiu, les vacances, porten el desori, el no parar ni un moment quiets; la platja, els viatges, els sopars, les festes... 

L'estiu és enfora i, ara, mirem endins.  Et retrouvons chez nous, la vie intérieur. Les amis, les tasses de thé chaud à l'après-midi. Le couvre-lit et, maintenant, l'école comme maîtresse. Le retour, les horaires, un certain calme. L'été, les vacances, nous apportent la pagaïe, n'être pas un moment paisibles; La plage, les voyages, les dîners entre amis, les fêtes...  

L'été est dehors et, maintenant on regarde dedans.Però no caiguem en la rutina...
Mais ne tombons-nous en la routine...


  Al setembre compràvem els llibres nous de l'escola. Al terrat de casa, perquè encara feia bo, me'ls mirava, amb la il·lusió de tornar a començar, retrobar-me amb les amigues, que quasi no veia durant l'estiu, estrenar llibres, roba, i aprendre tot de coses diferents.
 Quan obria aquells llibres, una olor especial omplia els meus sentits, l'olor de tinta fresca, l'olor de lletres que expliquen coses, l'olor del llibre nou que era el camí que seguíem durant el curs. Fulls nous amb un tacte especial, el nas entre ells, els ulls als dibuixos i sobre les lletres, les paraules a descobrir... Au septembre nous achetions nos nouveaux livres de l'école. À la toiture, terrasse de chez moi, car il fait encore beau, je les regardais, avec l'illusion de recommencer à l'école, me retrouver avec des amies, que je ne voyais beaucoup pendant l'été, étrenner livres, tenues, et apprendre tout de nouvelles choses différentes.
 Lorsque j'ouvrais ces livres-là, une senteur spéciale comblait mes sens, l'odeur d'encre fraîche, des lettres qui expriment des choses, l'odeur du livre neuf qui était le chemin que nous suivons durant le cours. Feuilles neuves avec un tacte spéciale, le nez parmi, les yeux sur les dessins et les lettres, les paroles à découvrir...


I, potser, olor de terra mullada,
olor de pluja.
Et, peut-être, la senteur de terre mouillée,
la senteur de pluie.


diumenge, 26 d’agost de 2018

Bonjour Tristesse


Bon dia tristesa.

Tristesa de la solitud, les filles que se'n van,
tots els que han marxat.
Tristesa perquè et saps vulnerable,
perquè et saps finit,
perquè la lleugeresa de l'ésser,
aquest fil de la vida,
es pot trencar en qualsevol moment...
És la tristesa d'estiu.
Tristesa per l'estiu, il.lusions, alegria, però tan curt,
i s'acaba.
L'estiu s'acaba aviat,
tot allò que volies fer, tot allò que pensaves viure,
es queda, una altra vegada,
 al calaix de sastre, i, un altre cop, un llarg hivern,
on la llibertat s'escurça,
on no ets mestressa del teu temps i 
tot queda oblidat, tot queda per fer.
Tristesa perquè el temps passa...
                                                                                                                                     Bonjour tristesse.

                                                                                       Tristesse de la solitude, les filles qui s’en vont,
                                                                                                                      Tous ceux qui se sont allés.
                                                                                                Tristesse parce qu’on se sent vulnérable,
                                                                                                                          Parce que tu te sens finit
                                                                                                                 Parce que la légèreté de l’être,
                                                                                                                                          Ce fil de la vie,
                                                                                              Peut se casser à n’importe quel moment…
                                                                                                                              C’est la tristesse d’été
                                                                               Tristesse pour l’été, iññusions, joie, mais si court…
                                                                                                                                            Et il finisse…
                                                                                                                                        L’été finisse tôt,
                                                                         Tout ce que tu voulais faire, tout ce que tu voulais vivre
                                                                   Reste, une autre fois au bric-à-brac, et, un autre long hiver,
                                                                                                                             Où la liberté s’écourte,
                                                                                             Où l'on n’est pas maîtresse de son temps et
                                                                                                     Tout reste oublié, tout reste pour faire.
                                                                                                        Tristesse parce que le temps passe…
                                                                              


            

dimecres, 24 de gener de 2018

Flors de Gener / Fleurs de JanvierQuan acaba Nadal
Comença l'any
La llarga nit ens embolcalla 
Després les llums i la màgia, tots tenim ganes de primavera.
Sembla que el dia s'allargui
El sol ens vol regalar amb la seva llum.

Malgrat la tristor dels dies curts
On visc jo, hi ha pocs dies sense llum 
El vent es comença a fer present i dóna dies molt clars.

Un dia d'aquests tristos a casa es descobreixen les orquídies
La primavera ens fa un regal, l'any ens fa un regal
L'any ens ofereix de regal les flors de gener
L'orquídia, bella, descarada, ufanosa, és un regal.Lorsque Noël s'en va
Commence l'année
La longue nuit nous emmaillote
Après les lumières et la magie, tous avons envie de printemps.
Il semble que les jours s'allongent
Le soleil nous veut régaler avec sa lumière.

Malgré la tristesse des jours courts
Où j'habite, il y a peu de jours sans lumière
Le vent qui commence à se faire présent nous donne des jours clairs.

Une journée de ces tristes chez moi on découvre les orchidées
Le printemps nous fait un cadeau
L'année nous offre en cadeau les fleurs de janvier
L'orchidée, belle, éhontée, fière et exubérante, c'est un régal.

Allí va començar la poesia,
difícil, sense falses esperances.
Jo sempre he fet igual que el porc senglar,
que busca i, delicat, tria i es menja
el bulb, que se'n diu orquis, de l'orquídia.
                                                        Joan Margarit

                                   
                          


Là a commencé la poésie,
difficile, sans fausses espérances.
Je toujours fait le même que le senglier,
qui cherche et, délicat, trie et mange
le bulbe, qui s'appelle orchis, de l'orchidée.
                                                           Joan Margarit

Participació a la Ronda del mes, de Lylou, Ronda de les Flors de Gener
Participation à la Ronde du mois, de Lylou, Ronde des Fleurs de Janvier
dilluns, 1 d’agost de 2016

Frivolitat: Infidel / Frivolité: Infidèle

Pardon, mais j’ai été infidèle...
Je suis tombée amoureuse par ce type-là
J’ai oublié Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, même la philosophie orientale.
Le bleu a inondé ma vie…

Perdó, però he estat infidel...
M'haig enamorat d'aquest element.
He oblidat Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, fins i tot la filosofia oriental.
El blau ha inundat la meva vida...


C’est M. Guerlain qui m’a séduit avec ses notes gourmandes et mûres à la fois,
Sa Maison aux aires sophistiqués avec son bel héritage
qui fait possible, à la fois, vivre la modernité…
És M. Guerlain qui m'ha seduit amb les seves notes llamineres i madures a la vegada.
La seva Casa amb aires sofisticats i una bona herència
qui fa possible, a la vegada, viure la modernitat...Qui peut s’y résister… ?
              Et celui-ci c'est son cadeau
                                     La Petite Robe Noire

                                                               Qui pot resistir-s'hi...?
                                                       I aquest és el seu regal
La Petite Robe Noire

                    
                                                                                     Mon premier redez-vous
La meva primera trobada


Chez le parfumeur
Ca'l perfumistaEt l'histoire continue...
I la història continua...


dissabte, 23 d’abril de 2016

Celebrem l'Amor / Célébrons-nous l'Amour


Quina festa aquesta de Sant Jordi.  

És el nostre moment de celebrar l'amor.
L'amor, tot l'amor.
Amor romàntic, fraternal, amistós, filial...
Potser de vegades sols una convenció...
Quantes roses regalades a la feina, per un banc, una empresa o botiga.
Però tot sigui pel moment bonic de rebre aquesta rosa, fins i tot de donar-la i el somrís...
Les nostres poblacions s'omplen de roses, és tan bonic, i a mi m'agrada tant...
I llibres! Lletres, paraules, s'enllacen i podem llegir.

Llibres que fan olor de rosa.

Nosaltres que, molts cops, tenim la passió amagada,
aquest dia omplim els carrers de passió.

I ara em sento enamorada, enamorada de l'amistat, per compartir.
I aquí un regal: Roses! Moltes roses per a tots vosaltres.

A qui li molesta una rosa, a qui li molesta una poesia...Quelle fête cette de Sant Jordi.
C’est notre moment de célébrer l’amour.
L’amour, tout l’amour.
Amour romantique, fraternel, amitieux, filial…
Peut-être parfois plus qu’une convention…
Que de roses offertes au boulot, par une banque, une entreprise, une boutique.
Mais soit tout pour le joli moment de recevoir cette rose, même de la donner et le sourire…
Nos villes sont combles de roses, c’est autant joli, et j’aime autant…
Et livres ! Lettres, mots, qui se lent et nous pouvons lire.

Livres qui sentent la rose.

Nous qui, parfois, avons la passion cachée,
Cette journée remplions les rues de passion.

Et maintenant je me sens amoureuse, amoureuse de l’amitié, de partager.
Et voilà un cadeau : roses, beaucoup de roses pour vous.


Á qui gêne une rose, à qui gêne une poésie…                                                   Perquè has vingut han florit els lilàs                                                   
i han dit llur joia
envejosa
a les roses:
mireu la noia que us guanya l'esclat,
bella i pubilla, i és bruna de rostre.
De tant que és jove enamora el seu pas
-qui no la sap quan la veu s'enamora.
Perquè has vingut jo ara torno a estimar:
Diré el teu nom
i el cantarà l'alosa.

                                Joan Salvat-Papasseit
El Llessamí i la Rosa                                  

    Colliu la rosa de dia                                     
   i de nit el gessamí;                                        
        el gessamí en una tanca,                               
la rosa al mig del jardí.                                
Lleument, tendrament gronxada,                  
la rosa mor en un si;                                     
el gessamí, quan l’amada                             
s’ajeu, pàl·lida a dormir,                              
el té viu sense saber-ho,                               
al cabell que es descenyí.                             

                                      Josep Carner         
Rimas

¿Cómo vive esa rosa que has prendido      
junto a tu corazón?                                    
Nunca hasta ahora contemplé en la tierra 
sobre el volcán la flor.                                

                                    Gustavo Adolfo Becquer


Mignonne, allons voir si la rose
A Cassandre

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose
Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.

Las ! voyez comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautez laissé cheoir !
Ô vrayment marastre Nature,
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse :
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.


                                          Pierre de Ronsard
Cultivo una Rosa Blanca                          

Cultivo una rosa blanca                             
en junio como en enero                              
para el amigo sincero                                
que me da su mano franca.                        

Y para el cruel que me arranca                 
el corazón con que vivo,                            
cardo ni ortiga cultivo;                              
cultivo la rosa blanca.                               

                                    José Martí            
La Rosa Mudable

                                                                 Cuando se abre en la mañana,                                         
roja como sangre está,
el rocío no la toca
porque se teme quemar.
Abierta en el mediodía
es dura como el coral,
el sol se asoma a los vidrios
para verla relumbrar.
Cuando en las ramas empiezan
los pájaros a cantar
y se desmaya la tarde
en las violetas del mar,
se pone blanca, con blanco
de una mejilla de sal.
Y cuando toca la noche
blanco cuerno de metal
y las estrellas avanzan
mientras los aires se van,
en la raya de lo oscuro,
se comienza a deshojar.

                                    Federico García Lorca 

Indecisa, rara, nova,                    
ara comença la rosa.                    
Dama lleugera, ofrenada              
sou al Rei.                                     
Entre focs i violins                        
d’artifici,                                       
les llums triomfals i fortes.           
Com sabré que la promesa           
és aquesta dama tímida?              
Contra el matí que la volta           
no troba l’aire, no gosa                
la rosa.                                          

                                Bartomeu Rosselló-Pòrcel            La Rosa

Per fer més duradora la gràcia al jardí,
atura la mà!
No cullis la rosa!
La que ara és desclosa
mai més pot florir.

                                  Joana Raspall
M'agraden les roses
M'agrada sant Jordi, amb tota aquella gent, enamorada, pel carrer
M'agrada l'amistat.